CanalEticoV2Comunicados

Benvingut/s al Canal ètic de HOTEL TOSSA MAR, S.L.

Benvingut al Canal Ètic de la nostra entitat. Agraïm el seu compromís amb la integritat i l'ètica entitatarial. Aquest canal és un espai segur i confidencial perquè vostè pugui comunicar qualsevol preocupació, incident o irregularitat relacionada amb conductes inadequades o incompliments ètics dins de l'organització.

Ens comprometem a tractar la seva denúncia de manera confidencial i a prendre les accions adequades per investigar i abordar qualsevol problema plantejat. La seva identitat es mantindrà en l'anonimat, llevat que vostè decideixi revelar-la voluntàriament.

Podeu consultar aquí el procediment detallat de la gestió de comunicacions. Gràcies per confiar en el nostre Canal Ètic i en el nostre compromís amb la integritat entitatarial.

Quina acció desitja realitzar?

Formular comunicació

  • 1 Identificació/anonimat
  • 2 Informació de l'entitat
  • 3 Contingut
  • 4 Resum

En aquesta pantalla pot tant visualitzar l'estat en què es troba la gestió de la comunicació associada a l'identificador facilitat com aportar nova informació rellevant per a la gestió de la mateixa, sempre que aquesta no es trobi finalitzada o caducada. Podeu consultar aquí el procediment de gestió de les comunicacions.

Afegir més informació a la comunicació amb identificador ####

Si disposa d'informació rellevant per a la gestió de la seva comunicació encara no aportada, si us plau, registrila emprant els camps habilitats per a això.

Adjuntar arxiu/s

Les seves dades de caràcter personal es troben incloses en l'activitat de tractament "Canal ètic" de la qual és responsable #RAZONSOCIAL#, amb la finalitat de gestionar, tramitar i investigar les comunicacions remeses a través del Canal de Comunicacions que hem posat a la seva disposició, així com adoptar les mesures disciplinàries o tramitar els procediments judicials que, en el seu cas, procedeixin. La finalitat del tractament rau en el compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament (art. 6.1.c) del RGPD, així com en el compliment d'una missió realitzada en interès públic (art.6.1.e) del RPGD, en cas que #RAZONSOCIAL# no estigués obligada legalment a implantar aquest canal de comunicacions. Les dades personals aportades únicament seran visibles per #RAZONSOCIAL# en cas de formular la denúncia de manera no anònima. Per accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir altres drets i ampliar informació sobre la nostra Política de Protecció de dades consulteu al nostre personal.

Vol identificar-se o prefereix l'anonimat?

Aquest Canal facilita la formulació segura de les comunicacions assegurant que durant tot el procés, i fins i tot una vegada finalitzat, es garanteixi eficaçment la protecció de la privacitat de les persones involucrades i la confidencialitat sobre les dades contingudes a la comunicació. Si així ho considera, la comunicació es pot realitzar de forma anònima. En qualsevol cas, tindrà l'opció d'indicar un mitjà de contacte perquè se li enviï informació sobre l'evolució de la seva comunicació. Podeu consultar aquí el procediment de gestió de les comunicacions.

Ha d'indicar un email vàlid

Ha d'indicar un nom

Ha d'indicar els cognoms

Ha d'indicar, com a mínim, un dels següents mitjans

Ha d'indicar una adreça postal

Ha d'indicar un valor

Si decideix realitzar la seva comunicació de manera anònima, no haurà de proporcionar cap dada identificativa, i podrà fer seguiment de la seva comunicació emprant l'identificador de la comunicació que se li proporciona al completar tots els passos d'aquest formulari. En cas que vulgui rebre comunicacions sobre l'evolució de la seva comunicació, marqui la casella al peu d'aquesta pàgina, i proporcioni a continuació una dada de contacte vàlida. En qualsevol cas, la informació subministrada serà tractada confidencialment.

Ha d'indicar, com a mínim, un dels següents mitjans

Ha d'indicar un email vàlid

Ha d'indicar una adreça postal

Ha d'indicar un valor

Indiqui la seva relació amb l'entitat

Confirmi l'Entitat sobre la qual realitzarà la comunicació, i indiqui la seva relació amb la mateixa. Aquesta informació ens ajudarà a comprendre millor el context i gestionar adequadament les comunicacions. Podeu consultar aquí el procediment de gestió de les comunicacions.

Ha d'indicar una relació amb l'entitat

Descriu tan detalladament com sigui possible el que vols comunicar

Relati detalladament els fets o conductes sobre els quals vulguis realitzar la teva comunicació. Si tens proves documentals dels fets relatats, si us plau, incorpora aquestes evidències a través de l'opció Adjuntar arxiu/s. Podeu consultar aquí el procediment detallat de la gestió de comunicacions.

Ha d'indicar l'assumpte

Ha d'indicar una descripció

Adjuntar arxiu/s

Revisa la teva comunicació abans de finalitzar

A continuació, li oferim un resum de les dades que es registraran al sistema per al seu tractament. Si us plau, revisi-les amb cura, l'exactitud de la informació aportada ens permet assegurar en gran mesura la gestió adequada de la seva comunicació.

Si desitja modificar algun element de la seva comunicació pot tornar a les pantalles anteriors. Abans de finalitzar el procés, si us plau, llegeixi i accepti la informació de Protecció de dades. Gràcies de nou.

Dades de l'entitat

Dades personals

Contingut

ADJUNTO 1

Les seves dades de caràcter personal es troben incloses en l'activitat de tractament "Canal ètic" de la qual és responsable #RAZONSOCIAL#, amb la finalitat de gestionar, tramitar i investigar les comunicacions remeses a través del Canal de Comunicacions que hem posat a la seva disposició, així com adoptar les mesures disciplinàries o tramitar els procediments judicials que, en el seu cas, procedeixin. La finalitat del tractament rau en el compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament (art. 6.1.c) del RGPD, així com en el compliment d'una missió realitzada en interès públic (art.6.1.e) del RPGD, en cas que #RAZONSOCIAL# no estigués obligada legalment a implantar aquest canal de comunicacions. Les dades personals aportades únicament seran visibles per #RAZONSOCIAL# en cas de formular la denúncia de manera no anònima. Per accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir altres drets i ampliar informació sobre la nostra Política de Protecció de dades consulteu al nostre personal.


Error

L'identificador indicat no correspon
amb cap comunicació existent

Avís

No podeu afegir informació addicional a aquesta comunicació perquè ha estat caducada.

Avís

No podeu afegir informació addicional a aquesta comunicació perquè ha estat finalitz